Ett substrat baserat på jord, torv 

Substratet är helt säkert för djur och är inte farligt vid förtäring. Det stödjer djurens naturliga beteende och absorberar dålig lukt. Blandningen framställdes speciellt under överinseende av djurparksskötare från Nedre Schlesien.

 

100% naturlig jord och torv, miljövänligt och hållbart underlag, fritt från damm, viruskontamination och sjukdomar.
Det är ett mycket absorberande substrat och den fina jorden gör det lättare att rengöra och sila den smutsiga jorden, vilket minskar förekomsten av ammoniak och håller substratet fräscht och luktfritt.
Jordformen är perfekt för att gräva och bygga ett nätverk av korridorer eller grottor. Det stöder djurens naturliga beteende genom att minska stress och stöder reproduktivt beteende.

Andelen av blandningen och dess ingredienser har reproducerats och godkänts av en av de största djurparken i Polen. Djurparkens reptilskötare kontrollerade substratet innan de släppte ut det på marknaden.De har använt ett nästan identiskt substrate i många år.
 

Produkten är speciellt tillägnad:
- Skäggagamer (Pogona vitticeps)
- Grekisk sköldpadda (Testudo hermanni)
- Rödörad sköldpadda (Trachemys scripta elegans)
- Stäppsköldpadda (Testudo horsfieldii)
- Träd och marklevende grodor, t.ex. lövgroda (Hyla cinerea)
- Geckos från tropiska områden, t ex ögonfransgecko (Correlophus ciliatus)
- Ormar t.ex. majsorm (Pantherophis guttatus)

 

Strö substrate jämnt på botten av terrariet till en lagertjocklek på minst 2.5-5 cm.

Terrario Supai Oya Jord 6L

SKU: TR SUPAI OYA SOIL
kr129.00Pris